Kendini Algılayan Gıda Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tarı-Selçuk, K., Çevik, C., Baydur, H., & Meseri, R. (2020). Validity and reliability of the Turkish version of The Self-Perceived Food Literacy Scale. Progress in Nutrition, 22(2), 671-677. https://doi.org/10.23751/pn.v22i2.9662

Sorumlu Yazar: 
Kevser Tarı Selçuk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: