Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, T. (2011). İki boyutlu benlik saygısı: Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(162), 126-137.

Sorumlu Yazar: 
Tayfun Doğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: