Keele Katılım Değerlendirmesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürsan, K. (2018). Keele Katılım Değerlendirmesinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Kevser Gürsan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: