Kendini Belirleme (Güvengenlik) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Acar, N.V. ve Öğretmen, T.(2007).Kendini Belirleme (Güvengenlik) Ölçeği Geliştirme Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 3(27), 67-78.

Sorumlu Yazar: 
Nilüfer Voltan Acar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: