Gastronomik Akımlar Çerçevesinde Gıda Tüketim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karamustafa, K., Birdir, K. ve Kılıçhan, R. (2016). Gastronomik Akımlar Çerçevesinde Gıda Tüketim Ölçeği. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi/Journal of Consumer and Consumption Research, 8(2), 29-69.

Sorumlu Yazar: 
Kurtuluş Karamustafa
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: