Gıda İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akkaya, D. (2003). Müşteri memnuniyeti ve gıda sektöründe bir araştırma(Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Geçerlik: 

Faktör analizi dokuz grup altında incelenmiştir. Bu gruplar içerisinde yer alan değişken faktörler müşteri memnuniyetini gerçekleştirmek için baz alınan faktörlerdir.

Güvenirlik: 

9 faktör bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
PDF: