Kendiliknesnesi İhtiyaçları Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yurduşen, S. ve Gençöz, F. (2018). Kendiliknesnesi İhtiyaçları Envanterinin Türk toplumundaki psikometrik özelliklerinin
incelenmesi. Klinik Psikoloji Dergisi, 2(2), 88-98.

Sorumlu Yazar: 
Sema Yurduşen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: