Kendinden Tiksinme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Taysi, E., ve Orçan, F. (2020). Kendinden Tiksinme Ölçeği’nin psikometrik niteliklerinin test edilmesi. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (50), 167-176.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Taysi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: