Meme Kanserli Kadınların Kendilerini Değerlendirme Destek İhtiyaçları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erci, B. (2007). Psychometric evaluation of Self‐Assessed Support Needs of Women with Breast Cancer Scale. Journal of Clinical Nursing, 16(10), 1927-1935.

Sorumlu Yazar: 
Behice Erci
Geçerlik: 

Yapı Geçerliği: Yapı geçerliği faktör analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Faktör analizinde temel bileşenler yöntemi ve varimax döndürme rotasyonu kullanılmıştır. Ölçeğin 54 madde ve 7 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlık Katsayısı: Ölçeğin 7 faktörden oluşan alt boyutları arasında güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa , α =.71 ile α =.84 arasında farklılık göstermektedir

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1-Önemi Yok, 2-Çok Önemli Değil, 3-Orta Derecede Önemli, 4-Önemli, 5-Çok Önemli
İletişim: