Kemoterapiye Bağlı Periferik Nöropati

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kutlutürkan, S., Öztürk, E. S., Arıkan, F., Kahraman, B. B., Özcan, K., & Uçar, M. A. (2017). The psychometric properties of the Turkish version of the Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Assessment Tool (CIPNAT). European Journal of Oncology Nursing, 31, 84-89. DOI: 10.1016/j.ejon.2017.10.001

Sorumlu Yazar: 
Elif Sözeri Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: