Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Engelli Öğrencilerin Yaşadıkları Güçlükleri Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürboğa, C. (2003). Kaynaştırma ortamında işitme engelli öğrencilerin yaşadıkları güçlüklerin incelenmesi(Yüksek lisans). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
PDF: