Anne-Baba İzleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karataş, H., Öztürk, C. (2011). Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi(12), 151-157.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Karataş
Geçerlik: 

On iki uzmanın değerlendirme puanları Kendall W analizi ile değerlendirilmiş, puanları arasında istatistiksel olarak farkın olmadığı (Kendall W=0.437, p=0.133) saptanarak, uzman puanlarının uyumlu olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık analizi , madde-alt ölçek toplam puan korelasyonu , test-tekrar-test

7 alt boyut ve 27 madde
Dolaylı İzleme (7m): Arkadaşlarınla tanışmak istedi.
Doğrudan İzleme (3m): Seninle neler planladığın hakkında konuştu.
Okul İzlemesi (4m): Ev ödevini bitirip bitirmediğini kontrol etti.
Sağlık İzlemesi (4m): Ne yediğini kontrol etti.
Bilgisayar İzlemesi (4m): Evde bilgisayarı herkesin açık ve kolaylıkla görebileceği bir yere yerleştirdi.
Telefon İzlemesi (2m): Telefon konuşmalarına zaman sınırlaması koydu.
Kısıtlayıcı İzlemesi (3m): Dolap ve çekmecelerini karıştırdı.

Derecelendirme: 
4’lü Likert Tipi (1=0 kez’-4= 5-daha fazla)
İletişim: