Anne-Baba Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özyürek, A.(2018). Anne-baba çocuk yetiştirme tutumları ve üç farklı ölçek geliştirme çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(2), 659-676.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Özyürek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: