Kazak ve Kırgız öğrencilerin Türkçeye Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oyarkılıçgil – Ateş, A. (2001). Kazak ve Kırgız öğrencilerin Türkçe’ye karşı tutumlarının Türkçe öğrenim başarılarıyla ilişkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: