Geleneksel Kırgız Dini Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ergeshkyzy, A. & Yıldız, M. (2018). Geleneksel Kırgız Dini Ölçeği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 805-814.

Sorumlu Yazar: 
Mualla Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: