Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kırcaali-İftar, G. (1996). Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik bulguları (The psychometric characteristics of the Turkish version of Opinions Relative to Integration of Students with Disabilities). 6. Özel Eğitim Günleri Poster Bildirisi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: