Sporda Tutku Ölçeği (STÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdayı, N., Kilci, A. K., Temiz, C. N. ve Emiroğlu, D. (2021). Sporda Tutku Ölçeği (STÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(41). doi: 10.26466/opus.933341

Sorumlu Yazar: 
Ceren Nur TEMİZ
Geçerlik: 

Oluşturulan modelin güvenirliğinin değerlendirilmesinde iç tutarlılık analizinin yanı sıra birleşik güvenirlik (CR) analizi de yapılmıştır. Birleşme geçerliği için ise açıklanan ortalama varyans (AVE) değerine bakılmıştır. , CR değerinin 0.927 ve AVE değerinin 0.617 ve CR değerinin AVE değerinden büyük olması birleşme geçerliğinin sağlandığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

Sporda Tutku Ölçeğinin α değerinin 0.814 olması ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.

1. Gerçekten tutkulu olduğum bir becerim var.
2. Sportif becerilerde iyi olmak için çok zaman harcamak isterim.
3. Tek bir beceride uzman olabileceğimi düşünürüm.

Derecelendirme: 
1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum”
İletişim: