Eğitimci Envanteri için Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tekinarslan, E. (2008). Eğitimci Envanteri için Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 186-205.

Sorumlu Yazar: 
Erkan Tekinarslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

9 alt boyut ve 48 madde
Temel Bilgisayar Kullanım Becerileri (7 m): Disket takma ve çıkarma
Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme (6 m): Disketlerin korunması
Kelime işlemci (5 m): Kenar boşluklarının (marjin) ayarlanması
Hesap Tablosu (5 m): Hücrelere veri girişi
Veritabanları (5 m): Veritabanına veri girme
İnternet Ağı Kullanma (5 m): Ağa bağlanma
Telekomünikasyon (5 m): E-posta gönderme ve alma
Medyalı İletişim (5 m): Tepegöz aracı kullanma
Sosyal, Yasal ve Etik Konular (5 m): Telif hakkı konusu bilgisi

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= yetersiz – 4= çok yeterli)
İletişim: