Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Müzik Öğretmeni Özyeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uçal Canakay, E. (2020). Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Müzik Öğretmeni Özyeterliği Ölçeği geçerlik-güvenirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 195-209.

Sorumlu Yazar: 
Esin Uçal Çanakay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: