Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yücebaş, A. (2018). Kaynaştırma öğrenci velilerinin kaliteli eğitim beklentileri (Yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ali Yücebaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: