Kaynaştırma Eğitimi Tutum Ölçeği (KETÖÇ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Laçin, E., Taşlıbeyaz, H. (2019). Kaynaştırma Eğitimi Tutum Ölçeği (KETÖÇ) – öğretmen formu: Bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 120-132. https://doi.org/10.47770/ukmead.757721

Sorumlu Yazar: 
Emre Laçin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: