Kaynakların Yeterliğinin Algılanması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çopur, Z., Şafak, Ş., ve Terzioğlu, G. (2008). “Kaynakların Yeterliğinin Algılanması” Ölçeğini uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 65-74.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Çopur
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucuna göre maddelerin faktör yükleri tahmin edildiği gibi 7 faktöre dağılmıştır. Madde toplam korelâsyonları 0.33 ile 0.57 arasında değişmektedir ve tüm maddelerin test puanları ile korelâsyonları anlamlıdır.

Güvenirlik: 

Ölçek için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı 0.88 bulunmuştur

7 alt boyut ve 28 madde
Zaman Kaynağı (4) : Boş zaman faaliyetleri için yeterli zamana sahibim.
Finansal Kaynaklar (4) : Beklenmedik harcamaları karşılamak için yeterli finansal kaynağa sahibim.
Fiziksel Çevre Kaynakları (4) : Evin içindeki alan ihtiyaçlarım için yeterli.
Sağlık/Fiziksel Enerji Kaynakları (4) : Faaliyetlerim için yeterli enerjim var.
Bireyler arası Kaynaklar (4) : Bana yardım edebilen arkadaşlara sahibim.
Toplumsal Kaynaklar (4) : İhtiyaçlarım için yeterli toplumsal olanaklar var.
Bilgi/Beceri Kaynakları (4) : Yaptığım iş için yeterli bilgim var.

Derecelendirme: 
Ölçek 7’li Likert tipi olarak hazırlanmış maddeler 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 7’ye (kesinlikle katılıyorum) şekilde puanlanmıştır.
İletişim: