Hastaneden Taburcu Olma Hazıroluş Ölçeği/Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, S., Güven S.G., Teleş M., Korku, C., Aydan, S., Kar, A., Kartal, N., Koca G.S., & Yıldız, A. (2018). Validity and reliability of the Turkish version of the Readiness for Hospital Discharge Scale/Short Form, Journal of Nursing Management. 26(3), 295-301.

Sorumlu Yazar: 
Sıdıka Kaya
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi iyi uyum indekslerini ortaya koymuştur.(χ2 / df = 2.6; RMSEA = .03; CFI = 1; GFI ve AGFI = .99).

Güvenirlik: 

Tüm ölçeğin Cronbach’ın alfa değeri 0,74’tür.

Derecelendirme: 
İletişim: