Kaufman Alanları Yaratıcılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, F. (2016). Kaufman Alanları Yaratıcılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15 (3), 855-867.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: