Kaufman Kısa Zeka Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Savaşan, G. (2006). Kaufman kısa zeka testi 9-10 yaş çocukları üzerinde geçerlik,güvenirlik ve ön norm çalışmaları. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: