Kaufman Kısa Zeka Testi 15-16 Yaş

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yonus, A. (2007). Kaufman Kısa Zeka Testi (Kaufman Brief Intelligence Test – K-BIT) 15 – 16 yaş çocukları üzerinde geçerlik, güvenirlik ve ön norm çalışmaları (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: