Spor Alanları Kalite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yorulmaz, A. (2009). Spor Alanları Kalite Ölçeği Türkçe versiyonu geçerlilik güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Alper Yorulmaz
Geçerlik: 

Araştırmada kullanılan ölçeğe faktör analizi uygulamak için madde sayılarının yeterli olup olmadığını görmek amacıyla KMO (Aitn Ayer Olkin) testine ait değerlere bakılmış, değerin 0.828 olduğu ve yeterli denek sayısına ulaşıldığı görülmüştür. Ölçeğin II. bölümü için varimax dönüştürmesi ile temel bileşenler yöntemi kullanılarak faktör analizi yapılmış ve analiz sonunda 0.40’ın altında kalan 3 madde ölçekten çıkarılmış ve maddelerin faktör alt boyutlarına göre ayrıştırılması yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçekte yer alan maddelerin içsel tutarlılıkları incelenmiş ve her bir ölçekte faktörlere ait güvenirlik katsayıları elde edilmiştir. Ölçekte yer alan faktörlere ait güvenirlik katsayıları 0.82 – 0.58 arasında değişmektedir. Faktörler için belirtilen güvenirlik katsayıları sırasıyla; stadyum içerisinde istenilen yere ulaşım kolaylığını içeren faktör için 0.82, stadyumun estetik yapısını içeren faktör için 0.75, stadyumun alan dağılımını içeren faktör için 0.76, stadyumun koltuk konforunu içeren faktör için 0.72, skorbordu içeren faktör için 0.72, stadyumun park alanını içeren faktör için 0.69, stadyumda kalma isteğini içeren faktör için 0.58 ve stadyumun yön levhalarını içeren faktör için 0.81 olduğu görülmektedir. Bu güvenirlik katsayılarının yeterli olduğu saptanmıştır.

Ölçek 30 madde ve 8 alt boyuttan oluşmaktadır.
Park Alanı (4 madde)
Estetik Yapı (5 madde)
Skorbord (4 madde)
Koltuk Konforu (4 madde)
Ulaşım Kolaylığı (4 madde)
Yön Levhaları ( 2 madde)
Alan Dağılımı (4 madde)
Kalma İsteği (3 madde)

Derecelendirme: