Kariyerde Planlanmış Rastlantı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Siyez, D. M., ve Akıman, H. (2019). Kariyerde Planlanmış Rastlantı Envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji (UBEST) Sempozyumu’nda sunulan bildiri. İzmir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Diğdem Müge Siyez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: