Akran Desteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, T. ve Çınar, S. (2012). Akran desteği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 1-7.

Sorumlu Yazar: 
Sezgi Çınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: