Kariyer Yönetimi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıç, G. (2008). Kariyer yönetimi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Gonca Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Her bir boyuta ait güvenirlik katsayısı α=0,70’in üzerinde
hesaplanmış olup bu sonuçlar ölçeğin güvenilir olduğu şeklinde
yorumlanabilir.

1-Terfi, çalışanların niteliklerine göre adil biçimde uygulanır.
2-Üst görevlere ilişkin personel açığı terfi yoluyla işletme içinden karşılanır.
3-İşe alımlarda işin niteliğine uygun personel seçimi yapılır.
4-İşten çıkarılmada çalışanların verimliliği göz önünde bulundurulur.

Derecelendirme: 
5 Lİ LİKERT(1=HİÇ KATILMIYORUM, 2=AZ KATILIYORUM, 3=ORTA DÜZEYDE KATILIYORUM 4=ÇOK KATILIYORUM, 5=TAMAMEN KATILIYORUM)