Career Management Scale in Sports Organizations

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eroğlu, E., Yavuz Eroğlu, S., & Karakuş, S. (2021). Career Management Scale in Sports Organizations: A validity and reliability study. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 15(8), 2384-2389. https://doi.org/10.53350/pjmhs211582384

Sorumlu Yazar: 
Sultan YAVUZ EROĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1 Bu kurumda yönetim hiyerarşisinde yükselebileceğime inanıyorum
2. Bu kurumdaki görev ve sorumluluklar kariyerimle doğru orantılıdır
3 Bu kurum fizyolojik ve sosyal gereksinimlerimi karşılıyor
4 Bu kurumda kariyer ilerlemesi için yeterli olanaklar var
5 Bu kurumda iş analizleri yapılıyor
6 Kurumda performans değerlemesi yapılıp işgörenlere uygun pozisyon belirleniyor
7 Bu kurum kariyer gelişimi için kurs seminer düzenliyor
8 Bu kurumda yükselmek için tüm işgörenler eşit şartlardadır
9 Bu kurumda kendimi geliştirdiğime inanıyorum
10 Kuruma olan aidiyetim oldukça yüksek

Derecelendirme: 
İletişim: