Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız, M. (2015). Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic International Journal of Education, Arts, and Science 1(2), 164-180

Sorumlu Yazar: 
Muhammed YILDIZ
Geçerlik: 

Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Ölçeği’nin geçerliği: faktör analizi, ayırt edici geçerlik ve benzer ölçekler geçerliği ile belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda ölçeğin iki boyutlu olduğu görülmüştür. Ayırt edici geçerlik çalışması sonucunda ölçekte yer alan 14 maddenin alt grupla, üst grubu birbirinden anlamlı düzeyde ayırt ettiği görülmüştür. Benzer ölçekler geçerliği çalışması sonucunda ise ölçeğin benzer ölçeklerle anlamlı bir korelasyona sahip olduğu sonucuna varılmıştır

Güvenirlik: 

Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Ölçeği’nin güvenirliği Cronbach-Alpha, madde toplam korelasyonu katsayıları ile test-tekrar test yöntemiyle incelenmiştir.

1-Akademik konularda yeteneklerimi keşfedebilirim.
2-Bağımsız çalışabilirim.

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme (1 Asla güvenmiyorum – 6 Son derece güveniyorum)
İletişim: