Kariyer Sıkıntısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şensoy, G. & Siyez, D. M. (2018). The Career Distress Scale: Structure, concurrent and discriminant validity, and internal reliability in a Turkish sample. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19, 203-216. https://doi.org/10.1007/s10775-018-9376-3

Sorumlu Yazar: 
Gözde Şensoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: