Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri – Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztemel, K. (2014). Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin kısa formu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (42), 244-255.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Öztemel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: