Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztemel, K. (2013). Testing the validity of the Emotional and Personality-Related Career Decision-Making Difficulties Questionnaire in Turkish culture. Journal of Career Development, 40(5) 390-407.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Öztemel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: