Ekip Karar Verme Anketi-Türkçe Versiyonu (TDMQ-TR)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sabuncuoğlu, D. M., Aslan, F., Şahin, E., & Karaçul, F. E. (2021). Team Decision Making Questionnaire Turkish Form (TDMQ-TR): Validity and Reliability Study. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 8(3), 573-590. https://doi.org/10.21020/husbfd.944926

Sorumlu Yazar: 
D. Melek Sabuncuoglu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: