Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turan, M. E., Çelik, E., & İskender, M. (2015). Career and Talent Development Self-Efficacy Scale: Adaptation and validation in the Turkish population. International Journal of Psychology and Educational Studies, 2(1), 1-8.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Emin Turan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: