Karar Verme Sürecinde Tüketici Karmaşası (Kaosu) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ermeç Sertoğlu, A. (2014). Karar verme sürecinde tüketici karmaşası (Kaosu): Ölçek geliştirme (Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: