Kariyer Geleceği Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hamedoğlu, M.A., Akın, A., Arslan, S., Kaya, Ç., Demir, T., Sarıçam, H., &Uysal, R. (2012). The Turkish version of the Career Futures Inventory-Revised: The validity and reliability study. S. Banerjee and ¸S. ¸S. Erçetin (eds.), Chaos, Complexity and Leadership 2012, Springer Proceedings in Complexity, DOI 10.1007/978-94-007-7362-2__54, © Springer ScienceCBusiness Media Dordrecht 2014.

Sorumlu Yazar: 
Mehmed Ali Hamedoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: