Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalafat, T. (2012). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38),169-179.

Sorumlu Yazar: 
Temel Kalafat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: