Kargo Şirketi Seçimini Etkileyen Faktörlerin Tespiti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karagöz, Y., Mutlu, H. T., Sağır, S., ve Celil, M. (2019). Kargo Şirketi Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Ölçek geliştirilmesi: Sivas örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(2), 235-247.

Sorumlu Yazar: 
Yalçın Karagöz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: