Duygudurum Profili Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Selvi, Y., Güleç, M., Aydın, A., & Beşiroğlu, L. (2011). Duygudurum Profili’nin (DP) Türkçe formunun psikometrik değerlendirmesi. Journal Of Mood Disorders, 1(4), 152-61. DOI: 10.5455/jmood.20110902072033

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Güleç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: