Hemşirelerin Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesine Yönelik Gözlemleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çövener Özçelik, Ç., Aktaş, E.,& Ocakçı, A.F. (2017). Hemşirelerin Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesine Yönelik Gözlemleri Anketi’nin geçerlilik güvenirlilik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 335). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Ferda Ocakçı
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliği kapsam ve yapı geçerliliği şeklinde incelendi. Yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi ile yapıldı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için iç tutarlılık güvenirliği ve madde toplam puan korelasyon analizi yapıldı.

Derecelendirme: 
İletişim: