Öğretmen Karar Katılma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alanoglu, M., & Demirtas, Z. (2019). A study on developing Teacher Participation in Decision-Making Scale. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2), 244-253.

Sorumlu Yazar: 
Müslim ALANOĞLU
Geçerlik: 

KMO değeri = .84, Bartlett küresellik testi= 2531,08 (df=91; p=.000) olarak hesaplanmıştır. Toplam varyansın %72.73’ünü açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçek geneli için Cronbach Alpha (α) iç tutarlık katsayısı .85, Zümre Kararları Boyutu için .86, Okul Yönetimi Boyutu için .77 ve Öğrenci İşleri ve Akademik Kararlar Boyutu için ise .81 olarak hesaplanmıştır.

My view is taken about what the methods to be used in exams should be

My view is taken about the running of school canteen.

Derecelendirme: 
5 li likert (hiçbir zaman” (1), “nadiren” (2), “bazen” (3), “çoğunlukla” (4) ve “her zaman” (5) )
İletişim: