Avrupa Çocuk Çevre Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çankaya, Ö. (2019). Serebral palsili çocuklarda çevresel faktörler ile aktivite ve katılım arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Özge Çankaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: