Karar Verme Becerisi Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karakaş- Günal, E. (1999). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin günlük yaşamlarındaki problemlerini çözmeye ilişkin karar verme becerilerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sorumlu Yazar: 
Elif Karakaş Günal
Geçerlik: 

Ölçek maddeleri hazırlanmadan önce kuramsal temel incelenmiş ve çocukların yaşantılarına göre problem alanları belirlenmiştir. Oluşturulan maddeler bunlara göre hazırlanmıştır. Ayrıca karar verme konusunda uzman iki öğretim üyesi ile çalışılıp, kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla da diğer öğretim üyesi ve öğretmenlerin görüşleri alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin faktörlere göre Cronbach Alfa değerleri; bağımlı karar verme .65, isteklerini göz önüne alarak karar verme .55, bağımsız karar verme .47, yeteneklerine göre karar verme .48 olarak belirlenmiştir. Faktörlerdeki değerlerin çok yüksek olmaması ile birlikte kullanılabilir düzeydedir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)