Öğretmen Örgütlerinin Karar Verme Sürecine Katılmalarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uzun, M. (2000). Öğretmen örgütlerinin karar sürecine katılmasına ilişkin öğretmen tutumları. (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmit.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: