Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karışan, D. ve Yılmaz-Tüzün, Ö. (2017). Dünya vatandaşlığı için karakter ve değerler ölçeğinin Türkçe’ye
uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. PAU Eğit Fak Dergisi, (42), 74-85. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1735446769_6.pdf

Sorumlu Yazar: 
Özgül YILMAZ-TÜZÜN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: