Karakter Güçleri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir-Bişkin, S. ve Sop, A. (2021). Karakter Güçleri Envanteri Erken Çocukluk Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik
ve güvenirlik çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 177-193. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.60703-654580

Sorumlu Yazar: 
Serap Özdemir Bişkin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: