Kaotik Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, Ü. (2021). Öğretmenlerin kaotik liderlik, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Ümit DOĞAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

22 Madde

1 Karşılaşılabilecek kaotik durumları önceden kestirir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 Kaosa neden olabilecek anlaşmazlıkları görmezden gelmez. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 Kaotik durumlarla başa çıkabilmek için çeşitli stratejiler
uygular.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4 Ortaya çıkan kaosun çözüm sürecine çalışanları dâhil eder. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
5 Anlaşmazlık yaratan konular hakkındaki farklı görüşlerin
tartışılmasına fırsat verir.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
6 Kaotik durumlara zamanında müdahale edip bunları olumlu
yönde sonuçlandırır.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
7 Ortaya çıkan kaotik durumları yok saymak yerine çözüm
bulur.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
8 Kaotik bir durumu başarıyla yönetir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
9 Ortaya çıkan kaotik durumları fırsata dönüştürerek, okulu
geliştirmede bunlardan yararlanır.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 Kaosa neden olabilecek durumlara ilişkin gerekli tedbirleri
alır.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
11 Kaotik bir durum karşısında çözüm için risk alır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
12 Ortaya çıkabilecek kaotik durumlarda (çatışma, belirsizlik ve
kriz gibi sorunlarda) tüm çalışanlara liderlik eder.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
13 Sorunların çözümünü ertelemeden ivedilikle sonuçlandırır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
14 Ortaya çıkan kaotik durumların, okulun rutin işleyişini
bozmasına izin vermez.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
15 Karışıklık ve karmaşa durumlarında ne yapacağını bilir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
16 Kaotik durumlar karşısında soğukkanlı davranır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
17 Ortaya çıkan sorunlar hakkında ilgililere gerekli bilgileri
verir.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
18 Kaosa neden olan konuların yönetiminde adaletli davranır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
19 Kaotik durumların çözümünde çok yönlü iletişim kanallarını
kullanır.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
20 Kaosa neden olan durumlarda hatalı aramak yerine, çözüme
odaklanır.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
21 Kaotik durumda uygulanan çözümün her türlü sonucunu
üstlenir.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
22 Okul dışındaki nedenlerden kaynaklanan kaos durumlarında
okul çalışanlarının yanında yer alır.

Derecelendirme: 
(5) Tamamen Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3) Orta Derecede Katılıyorum, (2) Katılmıyorum ve (1) Kesinlikle Katılmıyorum
İletişim: